Aktuellt

Aktuellt från Göteborgs Läkaresällskap

Nyheter hämtas från Dagens Medicin

 

 • Uppdelningen av vården utreds
  Posted on september 21, 2017 at 11:57 f m

  Begreppen slutenvård och öppenvård kan snart vara ett minne blott.  Regeringen har gett Anna Nergårdh i uppdrag att utreda om uppdelningen behövs.&nbs […]

 • Nej till vaccination mot hepatit B
  Posted on september 21, 2017 at 10:43 f m

  Efter flera års diskussioner har regeringen nu beslutat att vaccination mot hepatit B inte ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.&nbs […]

 • Genombrott med genterapi mot Skelleftesjukan
  Posted on september 21, 2017 at 8:32 f m

  Ett nytt läkemedel verkar kunna få nervskador att minska vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, i Sverige kallad Skelleftesjukan. Resultatet är att betrakta som ett genombrott, anser professor Ole Suhr. […]

 • Skåne aviserar höjd skatt
  Posted on september 21, 2017 at 8:31 f m

  Region Skåne har landets lägsta regionalskatt, men till 2018 vill S och MP höja den med 23 öre. Frågan är om de får igenom sitt förslag. […]

 • WHO varnar för brist på ny antibiotika
  Posted on september 21, 2017 at 8:02 f m

  Världshälsoorganisationen konstaterar i en ny rapport att det finns få behandlingsmöjligheter mot de mest hotfulla resistenta bakterierna. […]

 • ”Ingen konflikt mellan fri abort och prematurvård”
  Posted on september 21, 2017 at 7:12 f m

  Svenska neonatologer verkar inte för att abortgränsen ska sänkas eller att abort helt skulle förbjudas, skriver Svenska neonatalföreningen i en debattreplik.&nbs […]

 • Rättspsyk i Växjö byggde för lågt staket
  Posted on september 21, 2017 at 5:39 f m

  2011 byggde Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ett två meter högt staket runt de två högsäkerhetsavdelningarna. Kriminalvården noterade lite försiktigt att områdesskyddet borde förstärkas. […]

 • Bra långtidsresultat efter fetmakirurgi
  Posted on september 20, 2017 at 9:05 e m

  Större viktminskning och färre fall av diabetes bland personer som genomgick gastric bypass visar studie i New England Journal of Medicine. […]

 • Ivo granskar rättspsykiatrin i Sundsvall
  Posted on september 20, 2017 at 1:48 e m

  Efter att en patient hållits isolerad i över tre månader har Ivo nu beslutat att öppna ett tillsynsärende. […]

 • Läkare vill inte vara ”medicinskt ansvarig”
  Posted on september 20, 2017 at 8:17 f m

  Alla läkare har ett medicinskt ansvar och därför blir benämningen ”medicinskt ansvarig läkare” fel. […]