Medicinska veckoprogrammet vecka 43

 

MEDICINSKA VECKOPROGRAMMET GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP VECKA 43-44

Sök stipendium ur Stiftelsen Konrad och Helfrid Johansson fond

Styrelsen för ”Stiftelsen för Konrad och Helfrid Johanssons fond för medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet” ledigförklarar ett antal stipendier för 2019. Sökanden ska vara registrerad forskare vid Göteborgs Universitet, ha disputerat högst 5 år från ansökningsdatum och ha minst ett arbete publicerat i vetenskaplig tidskrift.

Stiftelseurkunden § 2 lyder:
Stiftelsens ändamål är att av fondens fria avkastning en gång årligen lämna stipendium till en därav förtjänt och behövande yngre här i riket bosatt medicinsk forskare, som avlagt medicine kandidatexamen eller jämförbar examen och genom stipendit skall beredas tillfälle att göra en insats för bekämpande av en folksjukdom. Stipendiet må kunna tilldelas samma forskare högst tre gånger.
Till förfogande står 180 000 kr.
Ingen speciell ansökningsblankett finns, men forskningsprogrammet ska innefatta följande rubriker:specifik målsättning, projektbeskrivning, betydelse och referenser.
Ansökan skall innehålla: forskningsprogram, CV, publikationslista och budget. Hela ansökan ska omfatta höst 5 A4 sidor, teckensnitt Times 12 med 1 1/2 radavstånd.

Den som önskar komma ifråga ska senast 24 oktober 2018 sända komplett ansökan som en pdf fil till : marcus.larsson@gu.se
Marcus Larsson, Administrativ samordnare, avd för kirurgi, inst för kliniska vetenskaper
Pengarna kommer att utbetalas som ett externt forskningsanslag till förvaltande myndighet. Endast de som tilldelas medel kommer att meddelas ca 1 månad efter sista ansökningsdag. Senast ett år efter stipendietidens utgång skall stipendiaten sända in en vetenskaplig rapport till styrelsen.

För fondstyrelsen, Petr Naredi

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 24 oktober kl 18.00
Avdelningen för Onkologi
”Paradigmskifte inom lungcancerbehandlingen”
Föredragshållare: Jan Nyman, docent,överläkare och Andreas Hallqvist, överläkare
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se

INGET Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 31 oktober
pga HÖSTLOV

VECKA 43 (22/10-28/10)
Väst-SÄL inbjuder till höstmöte
Torsdagen den 25 oktober kl 12.00
12.00 Föredrag av Leif Dotevall som berättar om vaccinationer och om mässlingepidemin
13.00 Lunch
Lokal: Örgryte församlingshem, kostnad 200 kronor
Bindande anmälan senast 19 oktober till Malin Lindh telefon 073-8015175
Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9, swish 1232459113 eller kontant

Fredagen den 26 oktober kl 09.00
Disputation
Taye Demeke, legitimerad läkare, Inst för medicin, avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
”Vitamin D in Somalia women living in Sweden”
Opponent:Eva Rask, Inst för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
taye.demeke@vgregion.se

Fredagen den 26 oktober kl 13.00
Disputation
Elisabeth Nyström, legitimerad apotekare, Inst för biomedicin, avd för medicinsk kemi och cellbiologi
”Colonic muscus structure and processing”
Opponent: Jeffrey A. Whitsett, Perinatal Institute, Cincinatti, Children´s hospital
Cincinnati, Ohio, USA
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
elisabeth.nystrom@gu.se