Medicinska veckoprogrammet vecka 23

Torsdagen den 7  juni kl 09.00
Disputation
Åsa Magnusson, legitimerad läkare, Inst för kliniska vetenskaper, avd för obstetrik och gynekologi
”Ovarian stimulation for IVF-a balance between efficacy and safety”
Opponent: Nick Macklon, University of Southampton, Southampton, Storbritannien
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
asa.magnusson@vgregion.se