Medicinska veckoprogrammet vecka 21

Tisdagen den 22 maj kl 10.00
Väst-SÄL inbjuder till vårutlykt
Program: Kl 10.00 avgår buss från Korsvägen, Universeum
Resan går norrut till Repslagarmuseet i Älvängen där det blir film, fika och rundvandring.
Därefter fortsätter resan till Lödöse museum där vi börjar med lunch. Efter lunch föreläsning om medeltiden, dess sjukvård och museets verksamhet.
Besöket avslutas med rundvandring i museet på egen hand. Bussen avgår sedan åter till Göteborg dit vi beräknas komma c:a 16.15- 16.30.
Kostnad 400 kronor.
Bindande anmälan senast den 9 maj till Malin Lindh tel: 073-8015171 eller malin.lindh01@gmail.com

Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9, swish 1232459113 eller kontant.

Torsdagen den 24 maj kl 09.00
Disputation

Shawn Liang, Inst för biomedicin, avd för medicinsk kemi och cellbiologi
”Growth regulation in thyroid development”
Opponent: Christophe Pierreux, Université Catholique de Louvain, Bryssel, Belgien
Lokal: Uppgift saknas

Torsdag den 24 maj kl 14.30
Pedagogiskt projektarbete
Medicine doktor Lotta Sjögren presenterar vid ett seminarium sitt pedagogiska projektarbete, som är ett led i meriteringen för docentur vid Sahlgrenska akademin.
”Utformning och utvärdering av en nätbaserad kurs om en sällsynt diagnos”
Lokal: Sal 2421 Åke Göransson, Medicinaregatan 9 B, Sahlgrenska akademin

Fredagen den 25 maj kl 09.00
Disputation
Tobias Nilsson, legitimerad läkare, Inst för kliniska vetenskaper, avd för anestesiologi och intensivvård
”Ex Vivo Lung Perfusion – experimental and clinical studies”
Opponent: Richard Ingemansson, Lunds universitet, Lund
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Fredagen den 25 maj kl 09.00
Disputation
Ioannis Karikis, legitimerad läkare, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi
”Clinical and radiographic evaluation after ACL reconstruction with the emphasis on surgical technique and time of reconstruction”
Opponent: Björn Engström, Karolinska institutet, Stockholm
Lokal: R-husets Aula, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31
ioannis.karikis@vgregion.se

Fredagen den 25 maj kl 13.00
 Disputation
J
Johanna Hansson Wennerblom, legitimerad läkare, Inst för kliniska vetenskaper, avd för kirurgi
”Surgical methods in treating pancreatic tumours”
Opponent: Kristoffer Lassen, Oslo universitetssykehus, Oslo
Lokal: Sahlgrens Aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå Stråket 5

Fredagen den 25 maj kl 13.00
Disputation
Elisabet Johannesson, legitimerad sjukgymnast, Inst för medicin, avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
”Irritable bowel syndrome and physical activity”
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
elisabet@johannesson.se