Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 29 augusti kl 18.00

Höstutflykt
Vår höstutflykt går i år till Universeum (invid Korsvägen)
Samling kl 18.00 då vi bjuds på förfriskning
Därefter guidad visning
Middag kl 19.30 och vi beräknas vara klara kl 22.00
Kostnad 300 kr/person, inbetalningskort delas ut på plats
Bindande anmälan senast den 17 augusti till GLS kansli, tel: 031-202602 eller via e-post
info@goteborglakaresallskap.se