Höstutflykt Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 30/9 kl 18.00

Höstutflykten går till Emigranternas Hus, (Tullhuset, Packhusplatsen 7)

Start kl 18.00 med föredrag om svensk utvandring i dåtid och svensk invandring i nutid samt visning av husets utställningar.
Middag kl 19.30
Föranmälan nödvändig senast 28/8
info@goteborgslakaresallskap.se