Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 30 maj kl 17.30

FESTLIG VÅRAVSLUTNING!

Som inbjuden Martin Odin-föreläsare talar Kjell Asplund över ämnet:
”1900-talets stora farsot. Om hjärtsjukdom och vad Martin Odin lärt oss”

Vi startar kvällen kl 17.30 med mingel, bubbel och snittar. Presentation av några av årets mottagare av GLS forskningsanslag.
Ingen föranmälan till minglet men vill Du vara med på den efterföljande middagen, 200 kr, måste du anmäla dig senast 24 maj.
info@goteborgslakaresallskap.se
Föredraget börjar som vanligt kl 18.00