Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 18 april kl 18.00

Västsvenska GYN
”Hur går det för IVF-barnen – på kort och lite längre sikt?”
Christina Bergh och Erica Ginström Ernstad, Obstetrik och Gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm-middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se