SPRÅKCAFÉ FÖR LÄKARE

Är du läkare med utbildning från annat land än Sverige? Vill du träna din svenska med läkare som pratar svenska? Kom på vårt språkcafé för läkare med läkare!

Vi vill skapa ett forum där svensk- och utlandsutbildade läkare kan träffa varandra och träna svenska i en sjukvårdsnära miljö, lära sig om varandras sjukvårdskultur och –organisation, och ha det medicinska språket gemensamt. Är du intresserad så kom till vårt språkcafé eller hör av dig till goteborg@sylf.se för att få mer information.

Plats: Café Anatomen, Medicinaregatan 3 A.

Datum: Onsdagar ojämna veckor, (dock ej vecka 7, vecka 13, vecka 14  och vecka 19)

Tid: KL 17.00 – 18.00*

*De som vill är välkomna att stanna på GLS medicinska föreläsningar som börjar kl 18.00, mer information på www.goteborgslakaresallskap.se

 

Välkomna önskar Göteborgs Läkaresällskap och SYLF!