Forskarpremie

Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand.

Ansökan

Göteborgs läkaresällskap forskarpremieDenna stödform vänder sig till läkare som är universitets-anställd som doktorand.

Läkare som är registrerad doktorand på HELTID och som universitetsfinansieras med utbildningsbidrag eller liknande kan söka forskarutbildningspremie om 5 000 kr/mån, i ett år (kan sökas två ggr). Tid med utbildningsbidrag eller liknande ska anges i ansökan.

För denna stödform gäller att sökanden är examinerad läkare samt ledamot av Göteborgs Läkaresällskap och har betalt årsavgiften.
OBS! Denna stödform KAN kombineras med ansökan om driftsanslag.
Forskningspremien kan sökas under hela året.

Blankett ansökan forskarutbildningspremie (pdf)

Fyll i noga och fullständigt.
Blanketten kan fyllas i direkt i din dator med hjälp av programmet Acrobat Reader 5.0 eller senare version.
Observera att det inte går att spara uppgifterna som anges i PDF-dokumentet. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill ha en kopia.
Om så önskas kan blanketten skrivas ut på papper och fyllas i för hand. SKRIV TYDLIGT!

Blanketten skrivs ut, undertecknas och sändes till

Vetenskaplig sekreterare Jan Olof Karlsson
Göteborgs Läkaresällskap
Box 400
405 30 Göteborg

Tel: 031- 786 33 59
Mail: janolof.karlsson@anatcell.gu.se