Onsdagsmöten Göteborgs Läkaresällskap hösten 2020

Vi har alla noterat den besvärliga COVID-19 situationen och att våra möten under senare delen av våren har varit inställda. Det är osäkert om vi på kort sikt kan återgå till tidigare ordning med möten och efterföljande middag. Det är angeläget att vi hela tiden följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för våra möten. Samtidigt har från flera […]

Läs mer