Höstutflykt Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 28 augusti kl 18.00

Göteborgs Läkaresällskaps höstutflykt går i år till Stadsmuseet i Göteborg.

Mer information kommer.