Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 19 februari kl 18.00

Reumatologi
“Vaskuliter i det 3:e milleniet – (nya) diagnostiska möjligheter och behandlingar”

Föredragshållare: Lena Björkman, PhD, överläkare, specialist i reumatologi
Rille Pullerits, docent, överläkare, specialist i reumatologi och klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Karolina Larsson, PhD, överläkare i reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm: Middag 200 kr, (endast kortbetalning)
För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig
info@goteborgslakaresallskap.se