Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 22 maj kl 18.00

VÅRAVSLUTNING!
Som inbjuden Jörgen Lehman  föreläsare talar Överläkare, medicine doktor Vladimir Radulovic över ämnet:
“En resa i antikoagulansens värld”
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se