Onsdagsmöten Göteborgs Läkaresällskap hösten 2021

Göteborg 2021-09-27

 

Bästa medlem!

Det har varit en svår tid för oss alla, och avsaknaden av fysiska möten med GLS har varit påtaglig. Vi har dock haft ZOOM möten som lockat många deltagare/medlemmar, cirka 60 – 70 åhörare per möte.
Denna form har även varit en möjlighet för medlemmar att delta som annars inte brukade komma till våra onsdagsmöten.
Nu går vi mot ljusare tider och lättade restriktioner för de som har vaccinerats. GLS kommer dock att fortsätta med renodlade ZOOM möten november månad ut.

Onsdag 1 december planerar vi ett traditionellt fysiskt möte i Arvid Carlsson med efterföljande julbord. Vi välkomnar våra vaccinerade medlemmar till detta möte.
Mötets föredragshållare är Anders Tegnell, statsepidemiolog, och ämnet blir med största sannolikhet COVID-19.

Vi kommer i november att meddela hur man anmäler sig till julbordet och hur man betalar i förskott (200 kr). För att undvika köbildning så kommer vi inte ta emot betalning på plats

Mötet den 1 december kommer att bli ett s.k. hybridmöte, dvs man kan deltaga fysiskt eller via ZOOM. Vi avser att framöver att försöka ha alla våra GLS möten som hybridmöten.

Årshögtiden lördagen 15/1 2022 planerar vi att arrangera på Park.

Varma hälsningar från

Olle Larkö                                                            Kjell Torén

Ordförande                                                         Sekreterare