Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 23 oktober kl 18.00

Smittskydd
“Om globala och regionala smittskyddsutmaningar”

Internationella hot mot människors hälsa – vilken beredskap har vi i Västra Götaland? – Moderator Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och verksamhetschef för Smittskydd Västra Götaland

Hepatit C – möjlig att eliminera? – Birgitta Arnholm, bitr smittskyddsläkare

Aktuellt från smittskydd – övervakning och utbrottshantering – Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se