Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 20 februari kl 18.00

Geriatrik Osteoporos
“Osteoporosbehandling nu och i framtiden” – Mattias Lorentzon, professor, universitetssjukhusöverläkare, Geriatriska kliniken, SU/Mölndal
“Varför har diabetiker en förhöjd frakturrisk?” – Anna Nilsson, docent och överläkare, endokrinsektionen, Medicinkliniken SU
“Betydelsen av frakturprevention hos högriskpatienter” – Kristian Axelsson, ST-läkare ortopedi och doktorand GU, ordförande i terapigruppen för osteoporos i VGR, Ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3
Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig
info@goteborgslakaresallskap.se