Göteborgs Läkaresällskap våren 2022

Göteborg 2022-01-13

 

Bästa medlem!

Dessvärre har det nya året börjat med en ökad smittspridning av covid-19 och nya restriktioner, så GLS fysiska möten får skjutas på framtiden. Sällskapet fortsätter med de populära ZOOM-mötena under vårterminen och under de första månaderna kommer det vara renodlade digitala onsdagsmöten.

Förhoppningsvis går vi mot ljusare tider och kan komma igång med hybridmöten så snart som möjligt, GLS nämnd tar löpande beslut som kommer gå ut till alla medlemmar.

Ansökningsperioden för GLS forskningsstöd är igång och vi hoppas att riktigt många medlemmar söker anslag från sällskapet under 2022. Ansökningsperioden för projektbidrag och kliniska stipendier är 1/1-1/2 2022, och löpande under året för resebidrag och testa forskning-stipendier.
(Se mer info under respektive flik ovan)

 

Vänliga hälsningar, GLS kansli