Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 25 september kl 18.00

Lungmedicin
“Nyheter inom sömnmedicinen”
18.10-18.15 Introduktion – Jan Hedner
18.15-18.35 Sömnfysiologi – ny syn på sömnen – Martin Olsson
18.35-18.55 Dygnsfasrelaterad fysiologi och sjuklighet-hur, när och vad göra?- Ludger Grote
18.55-19.15 Sömnapné – etablerad sjukdom där vi söker fenotyper – Jan Hedner

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se