Onsdagsmöte GLS 18 maj kl 18:00 (hybridmöte)

Algologi
An/OP/IVA, Sahlgrenska och Bionics, Electrical Engineering Dept Chalmers
“Framtidens smärtvård – från receptorer till robotar”

18:00-18:05 Introduktion – Peter Dahm
18:05-18:20 Treating pain due to sensorimotor impairment – Max J. Ortiz Catalan
18:20-18:35 Ultrasnabba nociceptorer och PIEZO2 vid smärtsam inflammation – Jaquette Liljencrantz
18:35-18:45 Smärtutbildning Läkarprogrammet Sahlgrenska akademin-först i Sverige – Peter Dahm
18:45-19:00 Smärtcentrum Östra-nytt kunskapscentrum för Smärtvård i VGR – Paulin Andréll och Louise Samson
19:00-19:15 Diskussion