Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 20 november kl 18.00

Temakväll
“Biologiska läkemedel – den heliga graal vid reumatoid artrit?”

Behandlingshistorik och verkningsmekanismer för modern antireumatisk behandling – Inger Gjertsson, överläkare, professor
Är biologisk behandling bättre än traditionell vad beträffar behandlingsresultat och biverkningar? – Anna Rudin, överläkare, professor
Är JAK-hämmare framtidens antireumatiska behandling? – Anna-Karin Hultgård Ekwall, överläkare, med dr
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Samkväm, middag 200 kr, (endast kortbetalning) för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se