Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 28 september kl 18.00 (hybridmöte)

Radiologi
“Interventionsradiologi vid buktrauma – ballonger och annat för att stoppa blödningen”

Henrik Leonhardt, överläkare
Karin Zachrisson, överläkare
Sofia Palmberg, överläkare
Andrew Wong, specialistläkare
Samtliga från Buk-kärlsektionen, VO, Radiologi, SU.

Aktuell zoom-länk för mötet mailas ut den 27 september
Middag 250 kr.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Göteborgsläkare, fjärde samlingen
författare Jan Westin.

Bäste medlem!

Göteborgs Läkaresällskap (GLS) har nu fått fjärde samlingen i bokserien Göteborgsläkare färdig, och den har kommit från tryckeriet i dagarna.

Vår avsikt är att alla medlemmar skall få ett exemplar var av denna bok. Boken är så innehållsrik, intressant och läsvärd med vackert tryck. Den ger en bild av sällskapets historia med minnesord över våra avlidna medlemmar mellan åren 2011 till 2020. Även en del äldre minnesord från sekreteraren Gösta Göthlins tid finns med, då de inte ingått i någon tidigare samling.

Vi försöker i första hand dela ut boken till våra medlemmar i samband med onsdagsmötena till de närvarande ledamöterna. Ni kan också kontakta vårt kansli och hämta upp en bok under kansliets öppettider, alternativt komma överens om sändning via internpost. Eller be någon kollega/vän hämta er bok, det finns många möjligheter.
Det blir för kostsamt att skicka ut den per post till alla medlemmar, så vi försöker ordna på detta sätt.

Välkomna på “boksläpp” under glada former med mingel och tilltugg onsdagen 28 september kl 16:45 – 18 utanför Arvid Carlsson-salen på Akademikum. Ni får då träffa författaren Jan Westin och ni kan få ett signerat exemplar av den fina boken. 

Sällskapshälsningar

Helen von Sydow         Kjell Torén