Onsdagsmöten Göteborgs Läkaresällskap hösten 2020

Vi har alla noterat den besvärliga COVID-19 situationen och att våra möten under senare delen av våren har varit inställda. Det är osäkert om vi på kort sikt kan återgå till tidigare ordning med möten och efterföljande middag. Det är angeläget att vi hela tiden följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för våra möten.

Samtidigt har från flera håll föreslagits att man skulle kunna streama våra möten, som ett komplement till den fysiska närvaron. Det har också varit besvärligt för våra yngre kollegor, särskilt småbarnsföräldrar, att deltaga i våra möten. Samtidigt har våra medlemmar som bor eller arbetar en bit från Göteborg har svårt att hinna ner till våra onsdagsmöten.

Vi kommer att inleda hösten 2020 med det första mötet onsdagen 2 september kl 18.00. Neurofysiologi har ansvar för programmet.

Vi kommer då att på försök testa en kombination av streamade och fysiska möten. Detta kräver ett system med adekvat sekretess, t ex inloggning med lösenord. En mindre grupp, främst funktionärer, liksom föreläsarna kommer att sitta i Arvid Carlsson-salen. Föreläsningarna kan höras och ses via webben. Vi kommer att använda ZOOM. Föredragen sparas inte.

För deltagande i ZOOM mötet krävs att man som medlem via inloggning får tillgång till det ZOOM rum som GLS kommer att upprätta. Det sker genom att man ringer eller mejlar till kansliet och får inloggning och anvisningar. Det gör man vid ett tillfälle, och sedan får man kontinuerligt uppdaterade program och ZOOM länkar för att ansluta sig för de kommande mötena. Vi återkommer med instruktioner om detta.

För att fysiskt närvara vid mötet i Arvid Carlsson, så måste man anmäla sig till kansliet, antingen via mail eller telefon. Vi kommer att begränsa antalet åhörare till max 35 personer. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller för våra möten.

Vi kommer inte att servera någon middag under september månad, men på sikt kommer vi att återgå till verksamheten med våra samkväm.

Ev. ansökningar om resebidrag kan lämnas personligen till mötessekreteraren efter avslutat onsdagsmöte.

Vi avser också att på sikt utveckla GLS onsdagsmöten så att vi via dessa möten kan ge våra medlemmar den fortbildning som idag saknas.

Göteborg 2020-06-15

Olle Larkö                      Kjell Torén
Ordförande                    Sekreterare