Onsdagsmöte Göteborgs Läkarsällskap onsdagen den 20 mars kl 18.00

Ögon
“Registerforskning inom ögonområdet – från vaggan till graven”
Föredragshållare: Ann Hellström, Gunilla Magnusson och Madeleine Zetterberg
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm,middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se