Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 29 januari 2020 kl 18.00

Endokrinologi
“Endokrinologens A,B,C”
Presentatör: Kerstin Landin Wilhelmsen
Addisons sjukdom – Ragnhildur Bergthorsdottir, med dr, överläkare
Binjurebarkssvikt och andra autoimmuna sjukdomar – Dimitrios Chantzichristos, med dr, överläkare
Cushing och kortisonets hisoria – Oskar Ragnarsson, doc, överläkare

Samkväm, middag 200 kr, (endast kortbetalning)
För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se