“Göteborgsläkare – fjärde samlingen”, en bok till GLS medlemmar !

 

Göteborgs Läkaresällskap (GLS) har nu fått fjärde samlingen i bokserien ”Göteborgsläkare” av författaren Jan Westin färdig. Sällskapets avsikt är att alla medlemmar skall få ett exemplar var av denna bok. Boken ger en bild av sällskapets historia, med minnesord över våra avlidna medlemmar mellan åren 2011 till 2020. Texterna bygger på de parentationer över bortgångna medlemmar, som sedan över hundra år tillbaka årligen framsägs vid Sällskapets årshögtid i januari, den lördag som infaller närmast Pehr Dubbs dödsdag den 14 januari. Ett urval av äldre minnesord från sekreteraren Gösta Göthlins tid finns med, då de inte ingått i någon tidigare samling och inledningsvis också en historik över minnesords skrivande och publicering i Sverige.

Boken delas i första hand ut till våra medlemmar i samband med onsdagsmötena. Ni kan också kontakta vårt kansli och hämta upp en bok under kansliets öppettider, alternativt komma överens om sändning via internpost.
Det blir för kostsamt att skicka ut den per post till alla medlemmar, så vi försöker ordna på detta sätt.

Helen von Sydow,
fondsekreterare GLS