Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 16 januari kl 18.00

Medicinhistoria

“Om Erik XIV:s galenskap”
Föredragshållare: Lars Sjöstrand, överläkare och psykiatriker
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm-middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se