Skip to content

Donation

Stöd medicinsk forskning i Västsverige

Folder ”Livet är en gåva” (pdf)

 

Kontakta oss gärna Telefon: 031-20 26 02

 

 

 

 

img_2123Forskningsfond.

Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond tar emot små och stora donationer till medicinsk forskning i västra Sverige. Donatorn väljer inriktning på den forskning som donationen ska stödja t ex lungsjukdomar, cancer, reumatologi eller hjärt- och kärlsjukdomar. Varje bidrag som delas ut kan härledas till en namngiven donation.

img_0356Donationer.

Donationer kan bestå av pengar, aktier, obligationer, konst, fastigheter mm. Donatorn skriver ett gåvobrev till Göteborgs Läkaresällskap. I brevet framgår vad det är man donerar och om donationen ska stödja något speciellt ändamål, eventuellt i ett särskilt namn.
Göteborgs Läkaresällskap eftersträvar att på bästa sätt uppfylla givarens önskemål. Donerade medel går till det ändamål som givaren har bestämt. Om inget speciellt ändamål uppges förvaltas pengarna i grundfonden vars avkastning går till forskning inom medicinens olika områden.
Göteborgs Läkaresällskap förvaltar kapitalet i samråd med Skandinaviska Enskilda Banken, SEB.

Testamenten.

Ett testamente utformas helt efter vederbörandes egna önskemål. Det måste dock bevittnas av två personer för att vara juridiskt giltig. När man upprättar ett testamente till förmån för Göteborgs Läkaresällskap ska Sällskapets hela namn med komplett adress framgå. Göteborgs Läkaresällskap förmedlar vid behov kontakt med bankjurist eller annan juridiskt kunnig person.

Minnesgåvor.

Minnesgåvor betalas enklast in till Stiftelsen GLS Forskningsfond, BG 615-6095.  Var noggrann med att uppge den avlidnes namn och den adress Du vill att eventuell hälsning ska sändas till. Givarens adress skrivs i avsändarrutan på talongen.