Skip to content

Om Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs läkaresällskapGöteborgs Läkaresällskap är en vetenskaplig stiftelse/ideell förening som idag har som sin främsta uppgift att stödja forskning och utbildning med stipendier och resebidrag samt att främja läkares gemenskap samt fortbildning vid de regelbundna onsdagsmötena. Under 2021 ledigförklarades bidrag till forskning på mer än 15 miljoner kronor.
Göteborgs Läkaresällskap har ca 2.300 medlemmar år 2021.