Om Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs läkaresällskapGöteborgs Läkaresällskap är en vetenskaplig stiftelse/ideell förening som idag har som sin främsta uppgift att stödja forskning och utbildning med stipendier och resebidrag samt att främja läkares gemenskap samt fortbildning vid de regelbundna onsdagsmötena. Under 2019 ledigförklarades bidrag till forskning på mer än 14 miljoner kronor.
Göteborgs Läkaresällskap har 2.300 medlemmar år 2019.