Om Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs läkaresällskapGöteborgs Läkaresällskap är en vetenskaplig stiftelse/ideell förening som idag har som sin främsta uppgift att stödja forskning och utbildning med stipendier och resebidrag samt att främja läkares gemenskap samt fortbildning vid de regelbundna onsdagsmötena.