Skip to content

Onsdagsmöten

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.
För närvarande erbjuder GLS hybridmöten, som medlem är man välkommen till hörsal Arvid Carlsson, Academicum eller välkommen att delta via zoom-länk.
info@goteborgslakaresallskap.se