Onsdagsmöten

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap. Vi startar kl 18.00 med föredrag. Måltiden kostar 200 kr, man kan betala på plats, vi har kortmaskin.
Man kan även köpa ett tio-kort. Anmälan bör göras i förväg för att vara säker på en plats till middagen.
info@goteborgslakaresallskap.se