Onsdagsmöten Göteborgs Läkaresällskap info

Bästa medlemmar!

GLS ställer in alla onsdagsmöten under maj och juni månad.

I mitten av maj tar vi ny ställning till vår mötesverksamhet.

Beträffande reseansökningar så kommer den vetenskaplige sekreteraren och sekreteraren personligen ta emot dessa efter överenskommelse per telefon med någon av oss.
Det går alltså inte att lämna dessa ansökningar till kansliet

Kjell Torén, sekreterare tel: 070/2190711
Tomas Bergström, vetenskaplig sekreterare tel: 070/5264369