Skip to content

Onsdagsmöten

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.
GLS erbjuder hybridmöten, som medlem är man välkommen till hörsal Arvid Carlsson, Academicum eller välkommen att delta via zoom-länk.
info@goteborgslakaresallskap.se

Onsdagsmöte GLS onsdagen den 17 april kl. 18.00 (Hybridmöte)
Farmakologi
”Nytt om farmakologisk behandling av depression”

Föredragshållare: Elias Eriksson, professor.
Fredrik Hieronymus, docent. Båda från Farmakologen, institutionen för fysiologi och neurovetenskap, Sahlgrenska akademin.

18.05-18.30: Från MAO-hämmare till ketamin och psilocybin: depressionsbehandlingens historik / Elias Eriksson
18.30-18.45: Är alla antidepressiva lika effektiva? / Fredrik Hieronymus
18.45-18.55: Underdoseras SSRI i primärvård och psykiatri? / Fredrik Hieronymus
18.55-19.10: Dopaminstabilisering vid depression: ny behandling testas i Göteborg / Elias Eriksson

Aktuell zoom-länk mejlas ut till alla medlemmar måndag den 15 april.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.