Skip to content

Testa forskning

Ansökan

Göteborgs Läkaresällskap forskarstipendiumDenna stödform vänder sig till läkare som är etablerade forskningsledare (= docent och tidigare ha handlett minst en läkarstuderande till disputation). Etablerade forskningshandledare kan söka stipendium till namngivna studenter på läkarprogrammet som vill testa att forska på heltid motsvarande en termin (15.000 kr/månad i högst 4 månader). Projektet ska vara avgränsat och kunna avslutas under sökt tid.
Den sökande skall vara ledamot av Göteborgs Läkaresällskap och ha betalt årsavgift.

Forskningsstipendium kan sökas under hela året.

Stipendiet är huvudsakligen avsett för forskning terminsvis. För sommarperioder hänvisas till Mary von Sydows stiftelse/Erik o Lily Philipsons stiftelse.

Blankett Testa forskarstipendium (pdf)

Fyll i noga och fullständigt.
Blanketten kan fyllas i direkt i din dator med hjälp av programmet Acrobat Reader 5.0 eller senare version.
Observera att det inte går att spara uppgifterna som anges i PDF-dokumentet. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill ha en kopia.
Om så önskas kan blanketten skrivas ut på papper och fyllas i för hand. SKRIV TYDLIGT!

Blanketten skrivs ut, undertecknas och sändes till:

Tomas Bergström
Vetenskaplig forskning
Göteborgs Läkaresällskap
Box 400
405 30 Göteborg

Tel: 031- 786 33 59
Mail: tomas.bergstrom@microbio.gu