Medicinska veckoprogrammet vecka 23 (5/6-11/6)

Måndagen den 5 juni kl 09:00-13:00
Disputation
Malin Nilsson, Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar
“Targeting residual malignant cells in myeloid leukemia”
Opponent: Marcus Järås, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, Lund
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller zoom, länk till zoom meddelas en dag innan disputationen
Kontakt: Administratör Anneli Eesmäe, anneli.eesmae@gu.se

Torsdagen den 8  juni kl 09:00-11:30
Disputation
Joel Bergquist, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet öron-näs-halssjukdomar
“Rhinosinusitis beyond the upper airways. Epidemiological aspects”
Opponent: Wenche Moe Thorstensen, University of Science and Technology, Trondheim, Norge
Lokal: Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Vita Stråket 12, Göteborg
Kontakt: Administratör Anna Orosz, tel: 0766-18 66 44, 031- 786 66 44, anna.orosz@gu.se

Torsdagen den 8 juni kl 09:00
Disputation
Naldy Parodi López, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi
“Quality of drug treatment in older people from a medical primary care perspective and according to indicators”
Opponent: Professor Patrik Midlöv, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
För ytterligare detaljer se  www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi