Medicinska veckoprogrammet

VECKA 16 – 17

Onsdagsmöte GLS onsdagen den 17 april kl. 18.00 (Hybridmöte)
Farmakologi
”Nytt om farmakologisk behandling av depression”

Föredragshållare: Elias Eriksson, professor.
Fredrik Hieronymus, docent. Båda från Farmakologen, institutionen för fysiologi och neurovetenskap, Sahlgrenska akademin.

18.05-18.30: Från MAO-hämmare till ketamin och psilocybin: depressionsbehandlingens historik / Elias Eriksson
18.30-18.45: Är alla antidepressiva lika effektiva? / Fredrik Hieronymus
18.45-18.55: Underdoseras SSRI i primärvård och psykiatri? / Fredrik Hieronymus
18.55-19.10: Dopaminstabilisering vid depression: ny behandling testas i Göteborg / Elias Eriksson

Aktuell zoom-länk till mötet mailas ut den 15 april

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.
Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Onsdagsmöte GLS onsdagen den 24 april kl. 18.00 (Hybridmöte)
Västsvenska gyn
”Preeklampsi – en hjärt-kärlsjukdom?”

Föredragshållare:
Karl Bergman, specialistläkare kardiologi /GUCH enheten SU/Ö, doktorand Institutionen för medicin, GU
Nicole Wallin, underläkare Obstetrik SU/Ö, blivande doktorand Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för obstetrik och gynekologi,GU
Lina Bergman, överläkare, docent, SU/Ö, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, GU

Program:
Hjärtats funktion i normal graviditet och preeklampsi – Karl Bergman
Året efter preeklampsi – hur går det med blodtrycket? – Nicole Wallin
Preeklampsi och senare kardiovaskulär sjukdom – stresstest eller orsak? – Lina Bergman

Aktuell zoom-länk till mötet mailas ut den 22 april

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.
Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Ellida Lagermans fond
Bidrag lämnas till verksamhet för barn såsom barnhem eller barnkoloni. Ansökan eller förslag till lämplig mottagare ska vara Göteborgs Läkaresällskap tillhanda senast 30 april 2024. Ansökan till dessa fonder ställes till fondsekreterare Helen von Sydow,
Göteborgs Läkaresällskap, Box 400, 405 30 Göteborg, särskild blankett behövs ej

VECKA 16 (15/4 – 21/4)

Fredagen den 19 april kl. 09.00 – 12.00
Disputation
Chan-Mei Ho-Henriksson, medicinsk vetenskap, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering
“Physiotherapist as primary assessor of knee osteoarthritis in primary care – Evaluation of patients’ self-assessment, preferences, quality of life, and health economy”
Opponent: docent Paul Enthoven, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet, Linköping
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
För ytterligare detaljer se institutionens kalendarium.
kontakt: Chan-Mei Ho-Henriksson, 0700-825872, chan-mei.ho@vgregion.se

Fredagen den 19 april kl 09.00
Disputation
Sofia Sandgren, medicinsk vetenskap, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap
“lnduction therapies in Multiple Sclerosis – Clinical and immunological follow-up”
Opponent: professor Elisabeth Gulowsen Celius, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Lokal: Hörsal M 106 Karl Isaksson, Medicinaregatan 16. För ytterligare detaljer se institutionens kalendarium

Fredagen den 19 april kl 13.00
Disputation
Alexandra Horvath, Institutionen för Medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlögrenska Akademin, GU.
”The role of insulin-like growth factor-I in Alzheimer’s disease and vascular dementia”
opponent: docent och överläkare Per Dahlqvist, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå.

VECKA 17 (22/4 – 28/4)

Fredagen den 26 april kl. 09.00 – 12.00
Disputation
Anders Östlund, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin, Sahlgrenska akademin
”The Translocation t(7;12)(q36;p13) in Childhood Acute Myeloid Leukemia”
opponent: Kajsa Paulsson, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, Lund
Lokal: Hörsal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken
Kontakt: Nyandia Johansson, Administratör nyandia.johansson@gu.se

Fredagen den 26 april kl. 09.00-11.30
Disputation
Andrea Jonsdotter, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin
”Perinatal brain damage-phagoptosis and neuroprotection”
opponent: Magnus Gram, Lunds universitet
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Kontakt: My Wingqvist, Administratör, 031-786 45 60, my.wingqvist@gu.se