Medicinska veckoprogrammet vecka 6 (6/2-12/2)

Torsdagen den 9 februari kl 13:00
Årsmöte Väst-SÄL
Årsmötesförhandlingar kl 11:30
Föredrag kl 12:00 Gudrun Nyberg “Hundra år i Göteborg:Små industrier.
Lunch kl 13:00

Kostnad: Årsmöte+föredrag+lunch 300 kronor
(Årsmöte ingen avgift, Årsmöte + föredrag 150 kronor)
Lokal: Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
Bindande anmälan snarast, senast den 30:e januari, till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com
eller telefon: 073-8015175. Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9 eller swish 1232459113.
Om svårighet med betalningsförfarandet kan man på plats betala med swish, helst inte kontant betalning,
som dock i nödfall kan ske med jämna pengar. Meddela vid anmälan eventuell matallergi.

OBS! Anmälan måste ske innan betalning. Om betalning sker via plusgiro eller swish skall avgiften betalas in senast 3 dagar innan mötet.
Namn och vad betalningen gäller måste tydligt framgå. Passa på att betala årsavgiften för 2023, 150 kronor.
Olle Wiklund, sekreterare, Väst-SÄL

Fredagen den 10 februari kl 09:00-11:30
Disputation
Ida Nilsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi
“The long-term effects of obstetrical and sphincter-injury on pelvic floor function”
Opponent: Katarina Laine, Universitetet i Oslo, Norge
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Kontakt: Administrativ chef, biträdande Anna Carlsson, tel: 0766-18 57 17, 031-786 57 17
anna.carlsson.2@gu.se

Fredagen den 10 februari kl 09:00-11:30
Disputation
William Hellström, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet pediatrik
“Markers and mehanisms of abnormal neurovascular development in the preterm infant”
Opponent: Deirdre Murray, University College Cork, Cork, Irland
Lokal: Kammaren, Blå Stråket 5, SU/Sahlgrenska
Kontakt: Administratör My Wingqvist, tel: 031-786 45 60, e-post:my.wingqvist@gu.se

Fredagen den 10 februari kl 13:00-16:00
Disputation
Frida Labori, Institutionen för medicin, avd för samhällsmedicin och folkhälsa
“Health economic aspects of stroke: stroke prevention and effects on spouse´s healthcare consumption”
Opponent: Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet, Lund
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Kontakt: Forskarutbildningsadministratör Cecilia Groglopo, tel: 031-786 62 61, e-post: cecilia.groglopo@gu.se