Medicinska veckoprogrammet vecka 4 (20/2-26/2)

Fredagen den 24 januari kl 09:00-11:30
Disputation
Martin Fredholm, institutionen för kliniska vetenskaper, avd för anestesiologi och intensivvård
“Strain echocardiography in cardiac surgery-studies on the effects of loading conditions and inotropic agents on myocardial contraction and relaxation”
Opponent: Jan Engvall, Linköpings universitet, Linköping
Lokal: Uppgift saknas

Fredagen den 24 januari kl 09:00-11:30
Disputation
Birgitta Gatenholm, institutionen för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi
“Pain in Osteoarthritic Joints: Bilogical Signaling and 3D Models based on Imaging”
Opponent: Anthony Hollander, University of Liverpool, Liverpool, Storbritannien
Lokal: Uppgift saknas