Skip to content

Forskning

Forskningsanslag och forskningsstipendier
Andra stödformer för forskning

Ansökan
Ansökan om anslag och stipendier gör du på vår sida hos Forskning och utvecklingsenheten i Göteborgsregionen.
På denna Internetplats kan du finna ansökningar från tidigare projekt samt ansöka om pengar till nya eller pågående projekt.
Ansökningsförfarandet är nu helt webb-baserat. Detta snabbar upp besluts- och informationsprocessen.
För information och ansökning, besök vår sida på FOU. 

 

Ni som år 2023 beviljades 2-årsanslag från GLS.

För att medel ska bli tillgängliga har vi ett förenklat förfarande, utan ny bedömning, där du intygar att din forskning fortskrider som planerat.

1. Logga in i Researchweb. https://www.researchweb.org/is/gls/
2. Klicka på ”Skapa ny ansökan”.
3. Välj ”Förlängning på anslag”.

 

Följande stödformer går nu att söka löpande under hela året:

Testa  forskningsstipendium