Skip to content

Forskning

Forskningsanslag och forskningsstipendier
Andra stödformer för forskning

Ansökan
Ansökan om anslag och stipendier gör du på vår sida hos Forskning och utvecklingsenheten i Göteborgsregionen.
På denna Internetplats kan du finna ansökningar från tidigare projekt samt ansöka om pengar till nya eller pågående projekt.
Ansökningsförfarandet är nu helt webb-baserat. Detta snabbar upp besluts- och informationsprocessen.
För information och ansökning, besök vår sida på FOU. 

Länk till ansökan om medel ur Margareta Wingårds fond, GLS tillhanda senast 21 november 2022.

 

Följande stödformer går nu att söka löpande under hela året:

Testa  forskningsstipendium