Forskning

Ansökan

Ansökan om anslag och stipendier gör du på vår sida hos Forskning och utvecklingsenheten i Göteborgsregionen.
På denna Internetplats kan du finna ansökningar från tidigare projekt samt ansöka om pengar till nya eller pågående projekt.
Ansökningsförfarandet är nu helt webb-baserat. Detta snabbar upp besluts- och informationsprocessen.
För information och ansökning, besök vår sida på FOU.

Forskningsanslag och forskningsstipendier

Nya stödformer för forskning

Följande stödformer går nu att söka löpande under hela året:

Forskarutbildningspremie för universitetsanställd läkare-doktorand

Testa  forskningsstipendium