GLS program

Program 2018

I programmet finner du information om Göteborgs Läkaresällskap, fonder, anslag och stipendier,
arbetsordning 2018 och kontaktuppgifter.


pdfGöteborgs Läkaresällskap program 2018. Ladda ner PDF-filen här (2,5Mb).