GLS program

Program 2019

I programmet finner du information om Göteborgs Läkaresällskap, fonder, anslag och stipendier,
arbetsordning 2019 och kontaktuppgifter.


pdfGöteborgs Läkaresällskap program 2019. Ladda ner PDF-filen här (2,5Mb).