GLS program

Program 2021

I programmet finner du information om Göteborgs Läkaresällskap, fonder, anslag och stipendier,
arbetsordning 2021 och kontaktuppgifter.


pdfGöteborgs Läkaresällskap program 2021. Ladda ner PDF-filen här.