GLS program

Program 2020

I programmet finner du information om Göteborgs Läkaresällskap, fonder, anslag och stipendier,
arbetsordning 2020 och kontaktuppgifter.


pdfGöteborgs Läkaresällskap program 2020. Ladda ner PDF-filen här (2,5Mb).