Skip to content

Välgörenhetsfonder

VÄLGÖRENHETSFONDER
Göteborgs läkaresällskap välgörenhetsfonder

Göteborgs Läkaresällskap förvaltar ett antal stiftelsers fonder, i vilka avkastningen av Läkaresällskapet skall användas till bistånd åt behövande personer till lindring i deras sjukdom eller för återvinning av hälsa och krafter. Dessa stiftelsers fonder förvaltas gemensamt eller enskilt och kallas för välgörenhetsfonder. Många har tillkommit för cirka 100 år sedan och villkoren är skrivna efter de förhållanden som då rådde, lite olika för olika fonder. Ett exempel är Stiftelsen Anna Lincks fond där ändamålet är att hjälpa ogifta fruntimmer, företrädesvis lärarinnor och sömmerskor, vilka till följd av överansträngning i arbetet eller efter sjukdom, äro i behov av bad- eller brunnsresa eller några veckors vistelse på landet.

Medel ur välgörenhetsfonderna sökes med en blankett för ansökan, se höger spalt, gemensam för alla välgörenhetsfonder. Göteborgs Läkaresällskap fördelar bidragen i enlighet med respektive stiftelses villkor.
Den sökande söker med hjälp av kurator och behandlande läkare. Läkaren bör för de flesta fonder vara medlem i Göteborgs Läkaresällskap.

Blankett ”Readerico Fondansökan (pdf 28 kb)”