Skip to content

Medlemmar

Dessa sidor är avsedda för medlemmar i Göteborgs Läkaresällskap.

Ansökan för nya medlemmar finns här.

Ändra dina adressuppgifter.

Ändra dina egna adressuppgifter så de är aktuella för våra utskick och andra kontakter med Dig. Vi kommer fortsättningsvis att distribuera information per e-mail, så det är särskilt viktigt att Din mailadress är aktuell!

Gå till mina sidor