Nämnd Göteborgs Läkaresällskap

medalj_fram1Ordförande:

Kerstin Landin-Wilhelmsen

Vice ordförande:

Karin Manhem

Sekreterare:

Kjell Torén (2018-2020)

Vetenskaplig sekreterare:

(handlägger ärenden angående allmänna forskningsfonder)
Jan-Olof Karlsson (2017-2019)

Fondsekreterare:

(handlägger ärenden angående välgörenhetsfonder)
Helen von Sydow (2017-2019)

medalj_bak1

Kassaförvaltare:

Peter Kullberg (2018-2020))

Värd:

Jane Nyman (2016-2018)

Vice värdar:

Ellen Andolf-Steinwall (2017-2019)
Hans Herlitz (2017-2019)
Björn Rydevik (2018-2020))

Nämndens ledamöter:

Kristina Glise (2018-2020))
Olle Larkö (2017-2019)
Maria Taranger (2018-2020))
Margareta Wood (2016-2018)
Tomas Bergström (2017-2019)

 

Förstärkta nämndens ledamöter:

Nämndens ledamöter jämte följande
ledamöter valda för tiden (2018-2020))
Mats Asztely
Inger Gjertsson
Eva Jennische
Eva Haglind
Johan Kärrholm
Per Karlsson
Maria Schaufelberger

Valberedning:

Ann Nachemson (2017-2019), sammankall.
Amra Osmancevic (2016-2018)
Maria Åberg (2016-2018)
Heléna Taflin (2016-2018)
Göran Wennergren (2016-2018)
Barbro Edéus-Karlsson (2017-2019)
Mikael Romanus(2017), adjungerad

Revisorer:

Bo Risberg
Lennart Stigsson
Stefan Lange, suppleant