Skip to content

Nämnd Göteborgs Läkaresällskap

medalj_fram1Ordförande:

Ann Stokland

Vice ordförande:

Bo Wängberg

Sekreterare:

Kjell Torén (2021-2023)

Vetenskaplig sekreterare:

(handlägger ärenden angående allmänna forskningsfonder)
Tomas Bergström (2020-2022)

Fondsekreterare:

(handlägger ärenden angående välgörenhetsfonder)
Helen von Sydow (2020-2022)

medalj_bak1

Kassaförvaltare:

Peter Kullberg (2021-2023)

Värd:

Jane Nyman (2022-2024)

Vice värdar:

Olle Larkö (2022-2024)
Styrbjörn Friman  (2020-2022))
Björn Rydevik (2021-2023)

Nämndens ledamöter:

Beatrice Aldenborg (2021-2023)
Agneta Hamilton (2021-2023)
Per Nellgård  (2019-2021)
Amra Osmancevic  (2019-2021)
Helena Taflin (2022-2024)

Förstärkta nämndens ledamöter:

Nämndens ledamöter jämte följande
ledamöter valda för tiden (2021-2023)

Inger Gjertsson
Eva Jennische
Eva Haglind
Martin Johansson
Johan Kärrholm
Göran Larson
Maria Schaufelberger

Valberedning:

Hans Herlitz (2020-2022), sammankall.
Anders Andersson (2019-2021)
Maria Åberg (2019-2021)
Heléna Taflin (2019-2021)
Mats Börjesson (2019-2021)
Sofia Ekdahl (2022-2024)
Iris Posserud (2022-2024)

Revisorer:

Per Haglind
Jan-Olof Karlsson
Stefan Lange, suppleant