Nämnd Göteborgs Läkaresällskap

medalj_fram1Ordförande:

Olle Larkö

Vice ordförande:

Ann Stokland

Sekreterare:

Kjell Torén (2020-2022)

Vetenskaplig sekreterare:

(handlägger ärenden angående allmänna forskningsfonder)
Tomas Bergström (2020-2022)

Fondsekreterare:

(handlägger ärenden angående välgörenhetsfonder)
Helen von Sydow (2020-2022)

medalj_bak1

Kassaförvaltare:

Peter Kullberg (2018-2020)

Värd:

Jane Nyman (2019-2021)

Vice värdar:

Barbro Edéus Karlsson  (2020-2022)
Styrbjörn Friman  (2020-2022))
Björn Rydevik (2018-2020)

Nämndens ledamöter:

Kristina Glise (2018-2020)
Per Nellgård  (2019-2021)
Maria Taranger (2018-2020)
Amra Osmancevic  (2019-2021)
Bo Wängberg (2020-2022)

Förstärkta nämndens ledamöter:

Nämndens ledamöter jämte följande
ledamöter valda för tiden (2018-2020)
Mats Asztely
Inger Gjertsson
Eva Jennische
Eva Haglind
Johan Kärrholm
Per Karlsson
Maria Schaufelberger

Valberedning:

Hans Herlitz (2020-2022), sammankall.
Anders Andersson (2019-2021)
Maria Åberg (2019-2021)
Heléna Taflin (2019-2021)
Mats Börjesson (2019-2021)
Karin Manhem (2020-2022)

Revisorer:

Per Haglind
Jan-Olof Karlsson
Stefan Lange, suppleant