Nämnd Göteborgs Läkaresällskap

medalj_fram1Ordförande:

Karin Manhem

Vice ordförande:

Olle Larkö

Sekreterare:

Kjell Torén (2018-2020)

Vetenskaplig sekreterare:

(handlägger ärenden angående allmänna forskningsfonder)
Jan-Olof Karlsson (2017-2019)

Fondsekreterare:

(handlägger ärenden angående välgörenhetsfonder)
Helen von Sydow (2017-2019)

medalj_bak1

Kassaförvaltare:

Peter Kullberg (2018-2020)

Värd:

Jane Nyman (2019-2021)

Vice värdar:

Ellen Andolf-Steinwall (2017-2019)
Hans Herlitz (2017-2019)
Björn Rydevik (2018-2020)

Nämndens ledamöter:

Kristina Glise (2018-2020)
Per Nellgård  (2019-2021)
Maria Taranger (2018-2020)
Amra Osmancevic  (2019-2021)
Tomas Bergström (2017-2019)

Förstärkta nämndens ledamöter:

Nämndens ledamöter jämte följande
ledamöter valda för tiden (2018-2020)
Mats Asztely
Inger Gjertsson
Eva Jennische
Eva Haglind
Johan Kärrholm
Per Karlsson
Maria Schaufelberger

Valberedning:

Ann Nachemson (2017-2019), sammankall.
Anders Andersson (2019-2021)
Maria Åberg (2019-2021)
Heléna Taflin (2019-2021)
Mats Börjesson (2019-2021)
Barbro Edéus-Karlsson (2017-2019)
Kerstin Landin-Wilhelmsen (2019), adjungerad

Revisorer:

Per Haglind
Lennart Stigsson
Stefan Lange, suppleant