Skip to content

Nämnd Göteborgs Läkaresällskap

medalj_fram1Ordförande:

Bo Wängberg

Vice ordförande:

Kristina Malmgren

Sekreterare:

Kjell Torén (2024-2026)

Vetenskaplig sekreterare:

(handlägger ärenden angående allmänna forskningsfonder)
Tomas Bergström (2023-2025)

Fondsekreterare:

(handlägger ärenden angående välgörenhetsfonder)
Helen von Sydow (2023-2025)

medalj_bak1

Kassaförvaltare:

Peter Kullberg (2024-2026)

Värd:

Jane Nyman (2022-2024)

Vice värdar:

Olle Larkö (2022-2024)
Styrbjörn Friman  (2023-2025)
Björn Rydevik (2024-2026)

Nämndens ledamöter:

Anders Lindblad (2023-2025)
Agneta Hamilton (2024-2026)
Per Nellgård  (2022-2024)
Amra Osmancevic  (2022-2024)
Helena Taflin (2022-2024)

Förstärkta nämndens ledamöter:

Nämndens ledamöter jämte följande
ledamöter valda för tiden (2021-2023)

Inger Gjertsson
Eva Jennische
Eva Haglind
Martin Johansson
Johan Kärrholm
Göran Larson
Kerstin Landin Wilhelmsen

Valberedning:

Hans Herlitz (2023-2025), sammankall.
Anders Andersson (2022-2024)
Maria Åberg (2022-2024)
Mats Börjesson (2019-2021)
Sofia Ekdahl (2022-2024)
Iris Posserud (2022-2024)

Revisorer:

Per Haglind
Stefan Lange, suppleant