Skip to content

Att bli medlem

 

FÖR LÄKARE

Länk till bli medlem – formulär

För att som läkare bli medlem skall följande kriterier vara uppfyllda;
Läkarexamen från ett land inom EU/EES: Den sökande skall vara minst examinerad läkare (läkarexamen).
Läkarexamen från ett land utanför EU/EES: Den sökande måste ha en läkarlegitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen.
Den sökande skall rekommenderas av två stycken medlemmar.

Fyll i formulärets första del och klicka på ”Anmälan läkare” så sänds ansökan till Göteborgs Läkaresällskaps kansli. Du kommer att bli kallad för ett inval på något av våra onsdagsamkväm.

 

FÖR LÄKARSTUDENTER SOM AVLAGT DOKTOREXAMEN

Länk till bli medlem – formulär

För att som läkarstudent bli medlem skall följande kriterier vara uppfyllda;
Den sökande skall studera vid Läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet
Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen.
Den sökande skall rekommenderas av tre medlemmar.

 

FÖR ICKE-LÄKARE

Länk till bli medlem – formulär

För att som icke-läkare bli medlem skall följande kriterier vara uppfyllda;
Den sökande skall vara docent eller motsvarande.
Den sökande skall ha handlett minst en läkare (examinerad eller legitimerad) fram till disputation, antingen som huvudhandledare eller som biträdande handledare.
Den sökande skall vara till gagn för Sällskapets verksamhet.
Den sökande skall rekommenderas av tre medlemmar

Fyll i hela formuläret, alla fält är obligatoriska, och klicka på ”Anmälan §3 moment 2-läkare” så sänds ansökan in till Göteborgs Läkaresällskaps kansli.

 

 

Saknar du någon som kan rekommendera dig?

Om du inte har någon som kan rekommendera dig, tag då kontakt med vårt kansli så kan vi hjälpa till.

Kjell Torén
Sekreterare

2018-11-01 (reviderad 2021-01-10)