Bli medlem

 

För läkare

Länk till bli medlem – formulär

För att bli medlem måste man vara minst examinerad läkare. Två stycken medlemmar ska rekommendera Dig för inval. Om Du inte har någon som kan rekommendera dig för inval tag kontakt med Göteborgs Läkaresällskap så hjälper vi till.

Fyll i formulärets första del och klicka på “Anmälan läkare” så sänds ansökan till Göteborgs Läkaresällskaps kansli. Du kommer att bli kallad för ett inval på något av våra onsdagsamkväm.

För läkarstudenter som avlagt doktorsexamen

Länk till bli medlem – formulär

Inval enligt § 3 moment 2

1) Sökande skall studera på Läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet
2) Sökande skall ha avlagt doktorsexamen
3) Den sökande skall vara till gagn för Sällskapets verksamhet
4) Den sökande skall rekommenderas av tre medlemmar

För icke läkare och läkare med examen från land utanför EU

Länk till bli medlem – formulär

Inval enligt § 3 moment 2

Kriterier för att kunna välja in icke läkare till Läkaresällskapet.

1) Sökande skall ha avlagt doktorsexamen vid medicinsk eller hälsovetenskaplig fakultet.
2) Den sökande skall vara docent.
3) Sökanden skall ha handlett minst en läkare (examinerad eller legitimerad) fram till disputation, antingen som huvudhandledare eller som biträdande handledare.
4) Den sökande skall vara till gagn för Sällskapets verksamhet.
5) Den sökande skall rekommenderas av tre medlemmar

Fyll i hela formuläret, alla fält är obligatoriska, och klicka på “Anmälan §3 moment 2-läkare” så sänds ansökan in till Göteborgs Läkaresällskaps kansli.