“Göteborgsläkare – fjärde samlingen”, en bok till GLS medlemmar !

  Göteborgs Läkaresällskap (GLS) har nu fått fjärde samlingen i bokserien ”Göteborgsläkare” av författaren Jan Westin färdig. Sällskapets avsikt är att alla medlemmar skall få ett exemplar var av denna bok. Boken ger en bild av sällskapets historia, med minnesord över våra avlidna medlemmar mellan åren 2011 till 2020. Texterna bygger på de parentationer över […]

Läs mer