Jubileumssymposium

Jubileumssymposium:
Göteborgs Läkaresällskap 200 år
Tisdagen den 6 november 2018 kl 13.00 – 17.00
Lokal: Sahlgrens Aula, Blå Stråket 5, SU/Sahlgrenska

Göteborgs Läkaresällskap (GLS) hade sitt första möte den 6 november 1818. Att GLS fyller 200 år 2018 kommer att uppmärksammas med ett jubileumssymposium tisdagen den 6 november 2018.
Efter en kort period utan möten startade sällskapet på nytt 1845, varför vi tidigare haft 1845 som vårt startår.

Vid jubileumssymposiet kommer dekanus Agneta Holmäng att dela ut två personliga vetenskapliga priser, Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 och Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 till yngre forskare. Pristagarna kommer att föreläsa, och dessutom kommer vi att ha ett vetenskapligt program där framstående forskare vid Sahlgrenska akademin som under sin karriär erhållit stöd av GLS kommer att presentera sin forskning.

PRISUTDELNING
Moderator: Kerstin Landin Wilhelmsen

13.00 – 13.10 Inledning Agneta Holmäng
13.10 – 13.25 Göteborgs Läkaresällskap 200 år Kjell Torén
13.25 – 13.30 Utdelning av Jubileumspriset till etablerade forskare: Eva Haglind Agneta Holmäng
13.30– 13.35 Utdelning av jubileumspriset till yngre forskare: Marcus Lind Agneta Holmäng
13.35 – 14.05 Prisföreläsning: Laparoskopisk kirurgi-bättre för patienten och billigare för samhället? Eva Haglind
14.05 – 14.35 Prisföreläsning: Diabetes typ 1 och typ 2 – idag och i framtiden Marcus Lind
14.35 – 15.00 KAFFE

 

FRAMGÅNGSRIK FORSKING I GÖTEBORG

Moderator: Kerstin Landin Wilhelmsen

15.00 – 15.20 Livmodertransplantation hos människa Mats Brännström
15.20 – 15.40 Genombrott i vaccinationsforskningen Ann-Marie Svennerholm
15.40 – 16.00 Biomaterial Peter Thomsen
16.00 – 16.20 Det prematurfödda barnets öga -”kroppens spegel” – en forskningsresa med prevention i syfte Ann Hellström
16.20 – 16.40 Kranskärlssjukdom–en global epidemi Annika Rosengren
16.40 – 17.00 Frågor och avslutning