Skip to content

Jubileumssymposium

Jubileumssymposium:
Göteborgs Läkaresällskap 200 år

Göteborgs Läkaresällskap (GLS) hade sitt första möte den 6 november 1818. Att GLS fyllde 200 år 2018 uppmärksammades med ett jubileumssymposium tisdagen den 6 november 2018.
Efter en kort period utan möten startade sällskapet på nytt 1845, varför vi tidigare haft 1845 som vårt startår.

Vid jubileumssymposiet delade dekanus Agneta Holmäng ut två personliga vetenskapliga priser, Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 och Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 till yngre forskare. Pristagarna föreläste, och dessutom hölls ett vetenskapligt program där framstående forskare vid Sahlgrenska akademin som under sin karriär erhållit stöd av GLS presenterade sin forskning.

Läs mer om pristagarna HÄR.