Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 25 april kl 18.00

Ortopedi
”Smärta i rygg och höft – vad är egentligen problemet?”
Moderator: Jon Karlsson, professor

Hos äldre:
Spinal stenos diagnostik/aktuell behandling –
Helena Brisby, professor
Höftartros diagnostik/aktuell behandling – Maziar Mohaddes, Med dr
Vilket ska behandlas först? – Ted Eneqvist, doktorand

Hos yngre/idrottare:
Ryggproblem hos unga/idrottare –
Adad Baranto, Docent
Höftproblem hos unga/idrottare – Mikael Sansone, Med dr
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregata 3, Göteborg
Middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se