Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 14/11 kl 18.00

Sällskapets inre angelägenheter, val mm

Temadagar:

”Binjurar – livsviktiga hormon där för mycket och för lite skämmer allt!”

Föredragshållare: Bo Wängberg, Sektionen för Endokrinkirurgi
Oskar Ragnarsson, Sektionen för Endokrinologi
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm-middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se