Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap vecka 13 och 14

INGA ONSDAGSMÖTEN 28/3 och 4/4 p g a PÅSKLOV!