Onsdagen den 18 januari kl 18.00

Välkommen till onsdagsmöte med Göteborgs Läkaresällskap

Medicinhistoriska föreningen.

”Försökskaniner och mänskliga marsvin – om forskare som gjort experiment på sig själva”.
Föredragshållare: Professor em Anders Alvesten.
Samkväm-middag 150 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna.

info@goteborgslakaresallskap.se