Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 22 november kl 18.00

Valmöte, Sällskapets inre angelägenheter mm.

Temakväll
”Fysisk aktivitet – viktigare än du tror?”

18.10-18.30 Hälsoeffekter och risker med fysisk aktivitet – Mats Börjesson, prof, överläkare, Inst Neurovetenskap och Fysiologi och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, föreståndare för Hälsa och Prestation (CHP), Göteborgs universitet
18.30-18.50 Hur mäter man fysisk aktivitet? – Daniel Arvidsson, docent, Inst för Kost- och Idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
18.50-19.10 Fysisk aktivitet för kropp och själ – Inga Jonsdottir, prof, Inst för Kost och Idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Chef Institutet för Stressmedicin-ISM.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 150 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se