Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 20/9 kl 18.00

Urologi
”PROSTATACANCER”
1. Har PSA fortfarande en plats vid diagnostik av prostatacancer? – Jonas Hugosson
2. Cirkulerande Tumörceller – en väg till individanpassad behandling? – Andreas Josefsson
3. När kastration inte längre hjälper – Nya behandlingsmöjligheter vid prostatacancer? – Ingela Frank Lissbrant
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 150 kr, för att var säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se