Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 24 oktober kl 18.00

Avdelningen för onkologi
”Paradigmskifte inom lungcancerbehandlingen”
Föredragshållare: Jan Nyman, docent, överläkare och Andreas Hallqvist, överläkare
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se