Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap 26 april kl 18.00

Infektion
Infektionskliniken, SU/Östra
”Bältros kan vara ett elände – drabbar var fjärde person!”

Herpes zoster-klinik – Lars Hagberg
Hur ofta orsakas stroke av cerebral herpes zoster utan utslag? – Anna Grahn
Skall friska äldre vaccineras? pro-con: Debatt Hagberg/Grahn
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum,Medicinaregatan 3
Samkväm, middag 150 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig info@goteborgslakaresallskap.se