Onsdagsmöte GLS onsdagen den 24 januari kl 18.00

Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för Psykiatri och Neurokemi
”Nya resultat från H70-studien 47 år sedan starten”
Det nya åldrandet – Ingemar Skoog
Asymptomatisk Alzheimerssjukdom – Ingeman Skoog
Förändrade matvanor hos äldre från 1971 till 2015 – Jessica Samuelsson
Det var väl värt mödan – Äldre personers erfarenheter av att delta i populationsstudier – Hanna Falk
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm-middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl Dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se