Onsdagen den 7/12 kl 18.00

Välkommen till onsdagsmöte med Göteborgs Läkaresällskap

Pehr-Dubb föreläsning.
Som inbjuden Pehr Dubb föreläsare talar Rolf Ahlzén, legitimerad läkare, docent i medicinsk humaniora, Psykiatriska öppenvården, Karlstad, Karlstads universitet,
Universitetssjukhuset i Örebro.
”Medicin och humaniora – ett löftesrikt äktenskap”.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Samkväm – Julbord till ett pris av 350 kr.
info@goteborgslakaresallskap.se