Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

 

GLS har funnits sedan 1845 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.

GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

 


För medlemmar

Föreläsningar på onsdagar.

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar


Onsdag den 28/9 kl 18:00

Symposium: Alzheimers sjukdom - är vi närmare gåtans lösning?

Vad vet vi om sjukdomsmekanismer och orsaker vid Alzheimers, och är det en sjukdom eller ett syndrom? - Kaj Blennow.
Kan vi diagnostisera Alzheimers, och vad ger likvor, PET och MRI undersökningarna? - Henrik Zetterberg.
Kan vi behandla Alzheimers inom kort, eller förebygga genom att påverka riskfaktorer? - Ingemar Skoog.
Samkväm-middag 150 kr.
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

Onsdag den 5/10 kl 18:00

Thorax.
"Aktuellt inom thoraxkirurgi".
Föredragshållare: Oscar Kolsrud.
Lokal:Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
Samkväm, middag 150 kr.

 

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 - 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!

 

Stöd forskningen
Donation

Läs mer och ladda ner vår folder. Stöd medicinsk forskning i västsverige

Medlemsinformation

 

GLS 170 års jubileum

 


Vårmingel med Göteborgs Läkaresällskap.

KLICKA HÄR för fler bilder.Medicinska Veckoprogrammet

Aktuell information om föreläsningar, disputationer, seminarier mm.
Läs Veckoprogrammen