Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap onsdagen den 12 september kl 18.00

Neuro-Rehab
”Ryggmärgsskadevård”
”Vad innebär det att skada en ryggmärg och hur ser personen med skada ut?” – Tiina Rekand, gästprofessor
”Centralisering av ryggmärgsskadevård” – Åsa Lundgren-Nilsson
”Presentation av Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg” – Katharina Stibrant Sunnerhagen
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Samkväm-middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna
info@goteborgslakaresallskap.se